Saadetud kiri: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 15

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Innove SA

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Projekti "Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV" väljamaksetaotlus nr 15
Koostaja: Helina Laine helina.laine@khk.ee
Registreeritud: 19.02.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 19.02.2020
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
19.02.2020 kuni 18.02.2095
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus