Saabunud kiri: KÜ Kuperjanovi 2 2. väljamaksetatoltus

Asja number: VP-15-0042
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: KÜ Kuperjanovi 2 2. väljamaksetatoltus
Registreeritud: 12.04.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Kuperjanovi 2 KÜ
Saatja kuupäev: 12.04.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Kaspar Alev
Vastamise tähtaeg: 12.05.2019
Failid: arve 201904-1 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
Kuperjanovi 2 toetuse väljamakse taotlus nr 2.asice ( 17 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 6 veebruar.asice ( 46 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 7 märts.asice ( 41 kb )
arve 201901-1 Kuperjanovi2.pdf ( 359 kb )
arve 201903-1 Kuperjanovi2.pdf ( 360 kb )
TVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 5 jaanuar-1.asice ( 38 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Korterelamu Kuperjanovi 2 rekonstrueerimise toetuse väljamakse taotlus nr 2

Tartu Linnavolikogu 15. septembri 2016. a. määruse nr 119 "Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetus" (edaspidi määrus) kohaselt on korteriühistutel võimalik saada toetust korterelamu rekonstrueerimiseks projektist „Nutikas linnaosa – SmartEnCity“.
Käesolevaga esitab KÜ Kuperjanovi 2 (reg kood 80144457) vastavalt määruse § 18 sätestatud tingimustele taotluse rekonstrueerimise toetuse 2. osa (45% linnapoolsest toetusest) väljamakse tegemiseks ehitustööde tegijale TVK Teenused OÜ (reg kood 10512675). Rekonstrueerimistöödest on 29.03.2019 seisuga teostatud 85,19% kogumahust.
Palume toetuse 2. osa makse summas 95 201 eurot ja 10 senti kanda TVK Teenused OÜ arveldusarvele EE792200001120275439 Swedbank.

Taotlusele lisatud dokumendid:
1. Koopia tehtud rekonstrueerimistööde aktist, millest nähtub tehtud tööde osakaal.
2. Koopia ehitustööde tegija esitatud arvest.


Lugupidamisega

Tõnu Ints, KÜ Kuperjanovi 2 esimeesarve 201904-1 Kuperjanovi2.pdfKuperjanovi 2 toetuse väljamakse taotlus nr 2.asiceTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 6 veebruar.asiceTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 7 märts.asicearve 201901-1 Kuperjanovi2.pdfarve 201903-1 Kuperjanovi2.pdfTVK Teenused AKT Kuperjanovi 2 nr 5 jaanuar-1.asice