Saabunud kiri: RE: Teekattemärgiste kaardistuse hinnapäring

Asja number: RH-21-451
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid (s.h. kirjavahetus)
Teema: RE: Teekattemärgiste kaardistuse hinnapäring
Registreeritud: 29.11.2021
Kellele saadetud: Tiiu Kelviste
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Teede Tehnokeskus AS
Saatja kuupäev: 24.11.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Tiiu Kelviste
Vastamise tähtaeg: 31.03.2022
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
24.11.2021 kuni 23.11.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus