Asi: Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu laiendamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0170
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Liisi Park
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu laiendamine
Registreeritud: 27.11.2017

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Projekti eesmärk on Ilmatsalu lasteaia Lepatriinu II etapi väljaehitamine millega renoveeritakse ja luuakse juurde 520 m2 põrandapinda. Teenindava osa ehitamine 2 korruseliseks, mille käigus ehitatakse kõigile töötajatele bürooruumid, söökla, nõuetekohased toiduainete hoiuruumid, uus köök, saal ja kommunikatsioonide juhtimisruumid. Seoses ruumide funktsioonide muutumisega teostatavate ümberehitamistega tuleb ehitada uusi vaheseinu ja põrandaid, rajada uued küttesüsteemid, elektrivarustus, IT lahendus, vee- ja kanalisatsiooni varustus, turvavarustus ja ruumide ventilatsioon. Kogu hoone ehitus ja laiendamistööd saab käsitleda terviklahendusena - uue boksi varustamiseks kommunikatsioonidega tuleb need vedada läbi kogu hoone. Projekti tulemused panustavad otseselt meetme "Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" eesmärki tagada suuremate linnapiirkondade elanikele kodulähedased lasteaia- ja lapsehoiuvõimalused, luues Ilmatsallu (Tartu linna lähipiirkond) täiendavalt 48 uut lasteaia kohta.


Tegevused


Ehitus- ja sistusööde lõpetamine


Tulemused


Valminud lasteaia juurdeehitus


MaksumusTartu kohustusedToetusKellele taotlus esitatakse


Ettevõtluse Arendamise SA

Millise programmi / meetme raames


Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

Juhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Anneli Säälik

Algus- ja lõpptähtaeg


16.10.2017 - 31.12.2017

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord