Saabunud kiri: Hajasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne

Asja number: VP-21-0008
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Hajasustuse programmi toetuse kasutamise aruanne
Registreeritud: 24.09.2021
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MP
Saatja kuupäev: 23.09.2021

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 24.10.2021
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
23.09.2021 kuni 22.09.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus