Saabunud kiri: Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimise perioodi pikendamine 2020/2021 õppeaastal

Asja number: VP-21-0040
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimise perioodi pikendamine 2020/2021 õppeaastal
Registreeritud: 07.06.2021
Kellele saadetud: Marge Neltsas
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Saatja kuupäev: 07.06.2021
Saatja number: 10-17/21/2800

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marge Neltsas
Vastamise tähtaeg: 07.07.2021
Failid: kiri.pdf ( 345 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
---------- Forwarded message ---------
Saatja: <
pria-noreply@pria.ee>
Date: R, 4. juuni 2021 kell 15:30
Subject: Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimise perioodi pikendamine 2020/2021 õppeaastal
To: <
KOOL@tamme.tartu.ee>


03.06.2021 nr 10-17/21/2800
Kaasnevate haridusmeetmete läbiviimise
perioodi pikendamine 2020/2021 õppeaastal

Anname teada, et erandina pikendatakse Euroopa Liidu koolikava toetuse kaasnevate
haridusmeetmete tegevuste läbiviimise ja maksetaotluste esitamise lõpptähtaega tulenevalt Covid19 tingitud piirangutest.

Kaasnevate haridusmeetmete tegevused, mille läbiviimist piirangud ei takista, tuleb
teostada tähtaegselt, s.o 31. juuliks 2021 ja maksetaotlus esitada hiljemalt 10. augustiks
2021. 2020/2021. õppeaastal kehtib erand vaid nendele kaasnevatele haridusmeetmetele,
mille läbiviimine toimub pärast 31. juulit 2021.

Erandkorras on võimalik 2020/2021. õppeaasta kaasnevate haridusmeetmete tegevusi läbi
viia alates 1. augustist 2021.

Toetusega taotletud tegevused palume läbi viia esimesel võimalusel, kui piirangud seda
võimaldavad, ja korrektsed maksetaotlused koos tasumist tõendavate dokumentidega
esitada läbi e-PRIA.

Taotleja esitab maksetaotluse hiljemalt 10. augustiks, kui piirangud ei takistanud
kaasnevate haridusmeetmete tegevuste läbiviimist. Kui taotleja viib läbi kaasnevate
haridusmeetmete tegevused piirangutest tingitult pärast 1. augustit 2021, palume
maksetaotlused esitada 20. septembriks 2021. Kaasnevate haridusmeetmete 2021. aasta
(1.veebruar- 15. veebruar) vooru kohta saab esitada ühe maksetaotluse.

PRIA maksab toetuse välja hiljemalt 15. oktoobril, korrektselt esitatud maksetaotlused
peavad olema kinnitatud 30. septembriks. Hilinenud taotlusi vastu ei võeta!

Palume mõistvat suhtumist, tegevuste läbiviimisega alustage uuel kooliaastal esimesel võimalusel
ning selleks, et toetus saaks makstud, esitage maksetaotlused 20. septembriks!

Lugupidamisega
Katrin Märss
teenuste juht
Arengutoetuste osakond
Dokumendi koostaja: Elen Liiv,
Elen.Liiv@pria.ee, 737 7639

Tähe 4, 51010 Tartu/737 1200/
pria@pria.ee/ www.pria.ee/ Registrikood70005967
Tegemist on teavituskirjaga, millele ei ole võimalik vastata. Lisaküsimuste korral palume Teil meiega ühendust võtta kirjutades ülalpool kirja sees välja toodud e-posti aadressil või helistades kirjas viidatud telefoninumbril. Aitäh!
kiri.pdf