Asi: Annemõisa multifunktsionaalse jalgpallihalli rajamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0025
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Annemõisa multifunktsionaalse jalgpallihalli rajamine
Registreeritud: 20.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


2020. aasta riigieelarve seadusega otsustati toetada kohalikke omavalitsusi multifunktsionaalsete, aasta ringi kasutatavate spordiväljakute, sh jalgpalli sisehallide rajamisel.


Eesmärgid


Rajada Tartu linna aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga.
Jalgpallihalli väljaku mänguala peab olema 68x105m, millele lisanduvad nõutavad turvaalad (3 meetrine kunstmuruga kaetud ala väljaku ja halli vundamendi vahel). Jalgpallihall peab asuma haridusasutuste vahetus läheduses ning arvestama võimalikult hästi ligipääsetavuse jt kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetega. Oluline on hea ühendus ühistranspordiga.

Nõuded rajatavatele pneumohallile (sh.):
* Kahekordse membraanisüsteemiga pneumohall (soovitusliku kõrgusega 20 m), mille soojusjuhtivuse U-väärtus on 1,7 W/m2K;
* Soovituslik on rajada transpordisissepääsud (sisemõõtmed h=3,5 × b=3 × l=8 m);
* LED-valgustussüsteem (väljaku valgustustihedus vähemalt 500 luksi; soovituslikult hajuslahendusega ja postivabalt ning valgustussüsteemi juhtimine DALI tehnoloogiaga);
* Automaatne sissepuhke- ja avariisüsteem;
* Halli peab olema võimalik kütta.


Tegevused


Eesmärk on rajada aadressil Annemõisa 1a jalgpalliväljak ja hankida pneumohall, mis võimaldab kompleksi aastaringset kasutamist.


Tulemused


Projekti tulemusel on rajatud aastaringselt kasutatav jalgpalliväljak koos pneumohalliga.


Maksumus


2 100 000 EUR

Tartu kohustused


600 000 EUR

Toetus


1 500 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kultuuriministeerium

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Linnavalitsus

PartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


20.02.2020 - 31.12.2021

Osakond


LVO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord