Saabunud kiri: BSR - Electric

Asja number: VP-16-0160
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: BSR - Electric
Registreeritud: 09.05.2019
Kellele saadetud: Jaanus Tamm, Helje Jõgi
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 09.05.2019

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Vastamise tähtaeg: 09.06.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2 - Dokumendi kavand ja selle juurde kuuluvad dokumendid
09.05.2019 kuni 08.05.2024 või dokumendi vastuvõtmine või allkirjastamine
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus