Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Sõpruse pst 2)

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Sangar AS
Saatja kuupäev: 22.12.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Sõpruse pst 2)
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 21.03.2017
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20170321_UP-14-003.bdoc ( 36 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstSangar AS


Teie 22.12.2016
Meie 21.03.2017 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneering 2030+ (Sõpruse pst 2)Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.