Asi: Teadlikult looduses ja koos loodusega.

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0132
Menetlev üksus: Tartu Karlova Kool
Vastutav töötaja: Epp Pärn
Tähtaeg: 16.06.2022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Teadlikult looduses ja koos loodusega.
Registreeritud: 30.09.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.


Eesmärgid


Õpilaste teadlikkuse tõstmine looduse, looduskaitse ja erinevate keskkondade väärtustamise säilitamise vastu.


Tegevused


Õppeprogrammide läbiviimine 1. - 9. klassi õpilastele.


Tulemused


Riikliku õppekava täitmise toetamine praktiliste kogemuste ja näidete kaudu.


Maksumus


9 600 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


9 600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Juhtpartner


Tartu Karlova Kool

PartneridJuht


Heidi Kiuru

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 16.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord