Saabunud kiri: Mittenõustumine Tartu linna seisukohtadega üldplaneeringu eskiislahenduses

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Mittenõustumine Tartu linna seisukohtadega üldplaneeringu eskiislahenduses
Registreeritud: 20.09.2016
Kellele saadetud: Urmas Ahven, Indrek Ranniku, Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: ASPIN-TARTU OÜ
Kontaktisik NM
Saatja kuupäev: 20.09.2016

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Ruth Plakk
Kellele suunatud: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 20.10.2016
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Tere,

     Tutvusime Tartu Linna seisukohtadega Tartu Linna kavandatavas üldplaneeringus

     Meie ei saa nõustuda teie seisukohtadega allolevate kinnistute suhtes,ka toomevselleks põhjused

    1.Mõisavahe 21 - arvestades, et Mõisavahe tänava frondis hoonestus enne Mõisavahe 21 hoonet on viiekorruseline,samuti kinnistu taha poolel asuvad mitut 5-korruselised elamuhooned ning muutub madalaks alles pärast Mõisavahe 21 hoonet on põhjendatud taotleda ja lubada Mõisavahe 21 kinnistule(üle 10000 m2) 4 kuni 5 viiekorruselise elamuhooned,ühes nendes Mõisavahe tn frondil säilib praeguse ärifunksioon ning Mõisabahe tänava madal front siis,kui üldse,jätkub peale Mõisavahe 21 kinnistut

     2.Kalda tee 35 - arvestades, et Kalda tee 35 krundi taga on Europani ala , kus 8 korrust on lubatud ning ala alguses on olemas Luha tn 8 korruselised elamud sobib ka Kalda tee 35 krundile kaheksakorruseline hoone. Ka Riigikohus palus linnavalitsusel seda variandi kaaluda.Selle variandi võimalikkuse üle oleme vestelnud mitmetel koosolekutel  linnavalitsuse esindajatega,kelle palvel ka esitasime 3-D tuleviku hotelli 8-korruselise maja eskiisid.Sellist varianti peeti siis võimalikuks,et siis Tartu linnas on turistidel kaugelt näha et siin asub hotell.

     3-korruselise hoone ehitamine sellel kinnistul ei kujune majanduslikult teostatav lähima 10-15aastate jooksul,kinnistut seega jääb tühjaks pikemaks ajaks.Seega,taotleme 5 kuni 8 korruselise ärihoone.Ka see hoone funktsioon võiks olla esimesel korrusel ärifunktsioon ja ülemiste korrustel elamuhoone funktsioon

     3.Mis puutub Aleksandri 1 maja ees olevasse Aleksandri tänava teelõikusse,siis soovime säilitada kahesuunalise liikluse ja endised parkimise võimalused.Praegugi on näha et nii autod kui k jälakäijad väga sageli sõidavad üle ja astuvad Aleksandri maja murul,see on muutumas linna avalikuks muruplatsiks.Palume tungivalt arvestada seda

Tervitusega,

OÜ ASPIN-TARTU,

OÜ KÜLLI-TARTU,

juhatuse liige,

Naresh Mody

+3725047779