Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-20-0181 - Tartu Raatuse Kooli juhtimise ja õpikogukondade arendamine uuenevas õpikeskkonnas vol 2
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Rene Leiner
Seisund: Eelnevad etapid ei ole lõpetatud
Seotud dokumendid: