Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-20-0013 - Uussisserändajate kohanemise toetamise koordineerimine Tartus ja Lõuna-Eestis
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kadri Lees
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: