Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0074 - Õpihuvilaagrid Tartu KHK-s
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Sigrid Ester Tani
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: