Asi: Ihaste kergliiklustee

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0099
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnakantselei
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ihaste kergliiklustee
Registreeritud: 30.05.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


Käesoleva projekti raames on kavas välja ehitada kergliiklustee Ihaste linnaosas, mis ühendab omavahel Vana- ja Uus-Ihaste Annelinna ning Kesklinna. Samuti loob kergliiklustee senisest oluliselt mitmekesisemad tingimused Luunja vallast Tartusse (ja vastupidi) liikujatele.


Eesmärgid


Jalgrattaliikluse arendamine on Tartu linna transpordipoliitika üks prioriteetidest. Eesmärgiks on jalgrattaliikluse osakaalu suurendamine. Sel otstarbel rajatakse täiendavaid jalgrattateid ning jalgrataste hoiukohti ja parklaid. Tartu jalgrattaliikluse arendamise nägemuseks on kogu linna ning linnast väljuvaid põhisuundi kattev jalgrattateede ja -radade võrgustiku ning mugava ja ohutu jalgrattaparkimise võimaluse loomine. Eesmärgiks on soodustada jalgrattaga liiklemist, muuta rattaga liiklemine arvestatavaks alternatiiviks autole ning soodustada jalgrataste kasutamist ka talvel.


Tegevused


* kergliiklustee ehitustööd


Tulemused


Projekti tulemusena on ühtseks tervikuks kokku liidetud Kesklinna ja Annelinna suunalt Ihaste poole minevad kergliiklusteed ning Lohkva küla (Luunja valla) poolt tulev kergliiklustee. Projekti raames rajatud kergliiklustee pikkus hinnanguliselt 3,2 km.


Maksumus


1 419 132 EUR

Tartu kohustused


331 132 EUR

Toetus


1 088 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


EAS

Millise programmi / meetme raames


Linnapiirkondade jätkusuutlik areng

JuhtpartnerPartneridJuht


Marek Treufeldt

Algus- ja lõpptähtaeg


04.05.2018 - 31.12.2019

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord