Asi: Õpihuvilaager MHG PK õpilastele

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0103
Menetlev üksus: Miina Härma Gümnaasium
Vastutav töötaja: Eda Lemberg
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Õpihuvilaager MHG PK õpilastele
Registreeritud: 24.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Põhikooli nelja koori – mudilas-, poiste-, laste- ja neidudekoori – lauljad 3. -9. klassidest. Kooridesse kuulub erineva õppeedukuse ja -motivatsiooniga õpilasi, sealhulgas koolis õppivaid välismaalasi. Õpihuvi langust ja motivatsiooniraskusi on täheldatud koolides, teiste seas ka meie omas, viimasel aastal üleüldiselt ning seda on ette tulnud ka selliste õpilaste seas, kellel varem õppimisel raskusi ei olnud.


Eesmärgid


Õpipädevuste (sotsiaalne- ja kodanikupädevus,õpipädevus; suhtluspädevus,matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiapädevus) parandamineTegevused


Õpihuvilaagri ettevalmistus 15.05-22.08.2021
Õpihuvilaager 22.-24.08.2021


Tulemused


Kultuuri- ja väärtuspädevust, kunstiainete valdkonna ja õpilaste vaimse tervise toetamine


Maksumus


16 940 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


16 940 EUR

Kellele taotlus esitatakse


HTM

Millise programmi / meetme raames


Õpihuvilaagrite kriisiabi

Juhtpartner


Miina Härma Gümnaasium

PartneridJuht


Eda Lemberg

Algus- ja lõpptähtaeg


15.05.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord