Asi: Helika töötajate meeskonnakoolitus

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0113
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Helika
Vastutav töötaja: Tiina Kivisalu
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Helika töötajate meeskonnakoolitus
Registreeritud: 30.08.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Helika töötajad tahavad teha tööd koostöiselt ja hästi, kuid muutunud rühmatüüp (sobitusrühm), ülemaailmne viiruselevik ja töötamine kas siis asenduspinnal või remonttööde keskel on jätnud oma pitseri töötajate vaimsele ja emotsionaalsele seisundile, mis on halvanud ka meeskonnatööd. Näeme vajadust taastada töötajate hingerahu, emotsionaalne tasakaal ja head ning konstruktiivsed suhted meeskonnas, et vältida läbipõlemist ja töölt lahkumist. Selleks oleme planeerinud töötajatele koolituse, mis käsitleb antud teemat.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on aidata Tartu Lasteaed Helika töötajatel saada tagasi
hingerahu, saavutada emotsionaalne tasakaal ning taastada konstruktiivsed suhted
meeskonnas.


Tegevused


Projekti läbiviimiseks kutsume (6ak/h) koolitust läbi viima Parem elu Koolitused
koolitaja Merike Kütt`i.


Tulemused


Toimub meeskonnakoolitus, mille tulemusel osalejad saavad teadlikuks:
•kuidas meis kõigis peitub jõud muuta oma elu, kui oleme valmis muutma oma mõtlemist ja lahti laskma mõttemallidest, mis hoiavad meid kinni minevikus;
•kuidas igaüks personaalselt mõjutab koostööd meeskonnas;
•kuidas igaühe heaolust sõltub meeskonna sisekliima, rahulolu ja tulemused - töö laste ja lastevanematega, lähtudes uuenenud õpikäsitusest ja kaasavast haridusest.


Maksumus


1 569 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 569 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Riigi Tugiteenuste Keskus

Millise programmi / meetme raames


Meede: "Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine", tegevus "Õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus"

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Helika

PartneridJuht


Tiina Kivisalu

Algus- ja lõpptähtaeg


04.09.2021 - 30.10.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjus


Edukalt lõpetatud

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord