Asi: E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0141
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Anni Küüsvek
Teised töötajad: Andrei Atškasov
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience
Registreeritud: 06.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Tegemist on Erasmus+ programmi rahvusvahelise strateegilise koostööprojektiga, millesse on
kaasatud 5 kutseõppeasutust/partnerorganisatsiooni 5-st Euroopa riigist, kus õpetatakse auto erialasid.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on välja töötada tänapäevane ja ühtne Euroopa raamistiku automehaanika hindamise e-seade, mis oleks veebipõhine ja lihtsalt kättesaadav ning kajastaks mitmekülgset autode kontrollimise, diagnostika ja remonti aspekte. Antud e-seade oleks 7 osaline ja keskenduks auto ülevaatusele, diagnostikale ja hooldusele.
Seade hõlmab visualiseeritud, animeeritud ja videotega toetatud funktsioone, mis teeb sellest selge ja mugava e-seadme, mis sobib nii koolitusteks kui ka eksamiteks või oskuste testimiseks. Sisu mitmekesisus, digitaalsus, kvaliteetne kujundus ja tasuta juurdepääs internetis teeb sellest väärt abivahendi kõikidele Euroopa autotehnikutele asjakohaste ja kvaliteetsete oskuste ja kompetentside arendamiseks.


Tegevused


Projekti pikkus on 2 aastat. Selle ajaga plaanitakse koos rahvusvaheliste projektipartneritega luua e-seade, korraldada koolitusi, testida seadet praktilises töös, hinnata seadme efektiivsust siseriiklikel valdkonna spetsialistide kohtumistel ja saada neilt eksperthinnanguid, korraldada 5 rahvusvahelist projektikohtumist partnerite juures ning levitada projekti tulemusi huvigruppidele.


Tulemused


E-seadme loomine, selle täielik käivitamine 2020. aastal ja levitamine Euroopa Liidus. Kavandatav projekt ja selle toode mõjutab positiivselt Euroopa transpordisektorit, tõstab asjaomaste institutsioonide, nende õppurite ja spetsialistide kompetentsi ja suutlikkust. Seadme kasutuselevõtt ja mugav kasutus on kasuks kogu Euroopa kutsehariduse- ja koolitusele transpordi ja automehhaanika valdkonnas. E-tööriist jääb pika aja jooksul kättesaadavaks veebisaidi platvormil. Levitamistegevuste käigus tutvustatakse seda toodet avalikkusele ning tehakse see lihtsalt kättesaadavaks transpordi- ja automehhaanika huvigruppidele (kutseõppeasutused, ettevõtted jne).


Maksumus


120 300 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


15 230 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus + programmi Leedu agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus + KA2 (rahvusvaheline koostööprojekt)

Juhtpartner


Vilniaus Automechanikos ir Verslo Mokykla (VAVM)

Partnerid


1. Centro Integrado de Formación Profesional Someso (Hispaania)
2. Rhein-Maas-Berufskolleg (Saksamaa)
3. Tartu Kutsehariduskeskus
4. Vilniaus Technologiju ir Dizaino Kolegija (Leedu)
5. Zespol Szkol Samochodowych im. Tadeusza Tanskiego (Poola)

Juht


Andrei Atškasov, Tartu KHK rahvusvaheliste suhete koordinaator

Algus- ja lõpptähtaeg


01.10.2018 - 31.03.2020

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord