Saadetud kiri: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kalda tee 32)

Asja number: UP-14-003

Kirja saaja:
Organisatsioon: Kalda tee 32 esindaja
Kontaktisik KK
Saatja kuupäev: 08.11.2016

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond
Teema: Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kalda tee 32)
Allkirjastaja: Urmas Ahven; juhataja
Koostaja: Jaanika Koppel 736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee
Registreeritud: 01.12.2016
Seisund: Allkirjastatud
Edastamise meetod: E-post
Failid: Linnaplaneerimise_ja_maakorralduse_osakond_Kiri_20161201_UP-14-003.bdoc ( 29 kb )
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst


KK
Kalda tee 32 esindaja


Teie 08.11.2016
Meie 01.12.2016 nr 9-3.2/UP-14-003


Tartu linna üldplaneering 2030+ (Kalda tee 32)Lugupidamisega

Urmas Ahven
juhataja


Jaanika Koppel
736 1259 jaanika.koppel@raad.tartu.ee


Lisad
.