Asi: Kaitseressursside Ameti riigieelarveline toetus

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-17-0175
Menetlev üksus: Tartu Annelinna Gümnaasium
Vastutav töötaja: Jelena Bitova
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kaitseressursside Ameti riigieelarveline toetus
Registreeritud: 18.12.2017

Projekt


Lühikokkuvõte


riigikaitse õpet toetavate õppevahendite soetamine


Eesmärgid


soetada õhupüsse ja muud varustust riigikaitse auditoorseks ja mitteauditoorseks õppeks


Tegevused


õppevahendite soetamine


Tulemused


on paranenud riigikaitse õppe tingimused


Maksumus


1 140 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


1 140 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Kaitseressursside Amet

Millise programmi / meetme raames


riigikaitseõpetuse toetus

Juhtpartner


Tartu Annelinna Gümnaasium

PartneridJuht


Marko Tiirmaa

Algus- ja lõpptähtaeg


11.12.2017 - 22.12.2017

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord