Saabunud kiri: Re: FW: Talisuplejad Anne kanalis

Asja number: RH-21-331
Sari: 8-13.2 Kirjavahetus linnamajanduse küsimustes juriidiliste isikutega
Teema: Re: FW: Talisuplejad Anne kanalis
Registreeritud: 09.08.2021
Kellele saadetud: Inga Kiudorf
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik RS
Saatja kuupäev: 09.08.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Inga Kiudorf
Vastamise tähtaeg: 10.08.2022
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
09.08.2021 kuni 08.08.2026
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus