Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-21-0098 - Kaasatud juhtimissüsteemi loomine Tartu Forseliuse Koolis läbi õpetajate enesejuhtimisoskuste toetamise
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Terje Käär
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: