Saabunud kiri: Päring seoses riigihanke käigus ostetava kahjuritetõrje teenuse osutamisega

Asja number: RH-18-064
Sari: 4-6 Riigihangete dokumendid
Teema: Päring seoses riigihanke käigus ostetava kahjuritetõrje teenuse osutamisega
Registreeritud: 30.11.2018
Kellele saadetud: Eva Lääne
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: Post

Saatja:
Organisatsioon: Terviseamet
Saatja kuupäev: 30.11.2018

Menetlemine:
Seisund: Registreeritud
Vastutav töötaja: Eva Lääne
Vastamise tähtaeg: 30.12.2018
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
From: "Riina Lahne" <Riina.Lahne@terviseamet.ee>
To: "eva.laane@raad.tartu.ee" <eva.laane@raad.tartu.ee>
Date: 13.11.2018 11:38
Subject: FW: Küsimus seoses riigihanke läbiviimisega
Tere

Biotsiidi on lubatud Eestis kättesaadavaks teha ja kasutada, kui see on saanud asjakohase loa või registreerimistunnistuse biotsiidiseaduse või biotsiidimääruse kohaselt (biotsiidiseadus, edaspidi BS, §8 (3)).

Määruse nr 66 „Täpsustatud nõuded kahjuritõrje läbiviimisele, plaanile ja aruandele“ nõuded rakendatakse kutselisele kahjuritõrjeteenuse osutajale.
Ettevõte, kes osutab kutselist kahjuritõrjeteenust peab esitama majandustegevusteate või omama asjakohast õigussuhet biotsiidiseaduse §-s 39 nimetatud vastutava spetsialistiga või on füüsilisest isikust ettevõtja ise pädev tegutsema vastutava spetsialistina (BS, §383 (1), (2)).

Kahjuritõrje efektiivseks ja ohutuks läbiviimiseks tuleb koostada kahjuritõrje läbiviimise plaan. Kahjuritõrjuja peab esitama tehtud töö kohta aruande, et hiljem oleks võimalik hinnata tõrje efektiivsust ja asjakohasust ning selle alusel kavandada tulevikus tehtavat kahjuritõrjet.

Biotsiidimääruse kohaselt kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide ei tohi kättesaadavaks teha tarbijale tarbijakaitseseaduse tähenduses (BS §33 (2)).
Kutsealaseks kasutamiseks ettenähtud biotsiide tohib kättesaadavaks teha üksnes hulgikaubanduses (BS §33 (3)).

Lugupidamisega

Riina Lahne
Peaspetsialist / Chief Specialist | Kemikaaliohutuse osakond / Departement of Chemical Safety
Tel/Phone (+372) 7943554

Terviseamet | Health Board
Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn, Estonia
www.terviseamet.ee


From: Eva Lääne <eva.laane@raad.tartu.ee>
Sent:
Tuesday, November 6, 2018 2:42 PM
To:
Riina Lahne <Riina.Lahne@terviseamet.ee>
Subject:
Küsimus seoses riigihanke läbiviimisega


Tere


Saadan meie kirja ka Teile otse ( läks ka üldaadressile
bpr@terviseamet.ee). Oleksin väga tänulik, kui saaksite meid aidata ja kuna meil on riigihange pooleli, siis on meil vastusega üpris kiire. Nagu ma ka enne mainisin, siis meie eesmärk ei ole kedagi ebaõiglaselt jätta kvalifitseerimata vaid saada spetsialistide seisukoht, mille alusel edasi toimetada. Lisasin kirjale ka meie küsimuse pakkujale ja pakkuja vastuse täies ulatuses, mingi osa sellest ei puuduta kahjuritõrjet.

Ette tänades


Eva Lääne

Tartu Linnavalitsus
Linnavarade osakonna majandamisteenistuse juhataja
tel 7361 175, 51 84 147