Saabunud kiri: Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s _rahastamise otsus

Asja number: VP-20-0024
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Ettevõtlusõppe ümberkujundamine Tartu KHK-s _rahastamise otsus
Registreeritud: 08.06.2020
Kellele saadetud: Helina Laine
Dokumendi liik: Otsus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 08.06.2020
Saatja number: 08.06.2020 nr 11.8-6 / 0557

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Helina Laine
Vastamise tähtaeg: 08.07.2020
Failid: 11.8-6_0557Toetuse_taotluse_rahuldamine____08.06.2020.asice ( 253 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
11.8-6_0557Toetuse_taotluse_rahuldamine____08.06.2020.asice11.8-6_0557Toetuse_taotluse_rahuldamine____08.06.2020.asice