Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-18-0005 - Projekti "Samm tööellu" kaasfinantseerimine
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Inge Kool
Seisund: Eelnevad etapid ei ole lõpetatud
Seotud dokumendid: