Asi: Ristikheina laste teadmistejaht

Seisund: Lõpetatud
Asja number: VP-21-0089
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Ristikhein
Vastutav töötaja: Margot Fjuk
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Ristikheina laste teadmistejaht
Registreeritud: 22.06.2021

Projekt


Lühikokkuvõte

Eesmärgid


Õppekäigud Vapramäe-Vitipalu matkarajale - programm"Sügis" ja Jääaja- Keskusesse.


Tegevused


Sügislooduse vaatlus koos aktiivse tegevusega Tutvumine vee elustikuga, parvel sõitmine järvel ja praktilise tegevusena erinevate mõõtmiste tegemine.


Tulemused


Lapsed õpivad märkama muudatusi looduses, väärtustama looduse mitmekesisust süveneb mõõtmis- ja suhtlemisoskus.


Maksumus


500 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


500 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Tartu Lasteaed Ristikhein

PartneridJuht


Margot Fjuk

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2021 - 31.12.2021

Osakond


HO allasutus

Projekti lõpetamise põhjusShow details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord