Asi: ESC „3 for Enriching the Community“

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0102
Menetlev üksus: Tartu Noorsootöö Keskus
Vastutav töötaja: Mariliis Maremäe
Teised töötajad: Grete Sarap; Heilika Peterson
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: ESC „3 for Enriching the Community“
Registreeritud: 08.07.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt "3 for Enriching the Community" on ellu kutsutud eesmärgiga tõsta teadlikkust ja tolerantsi erinevuste osas Tartu linna noorte seas.
Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt toob Tartu Noorsootöö Keskusesse 12 kuuks 3 vabatahtlikku, kes asuvad tööle noortekeskustes ning löövad kaasa teiste noortesündmuste korralduses.


Eesmärgid


- rikastada noorsootööd ja noortekeskuste tegevusi
- tõsta teadlikkust vabatahtliku töö ja selle väärtuste teemal
- tõsta esile solidaarsuse teemat
- toetada nii vabatahtlike kui noorte pädevuste arengutTegevused


12 kuud vältav vabatahtlik teenistus Tartu Noorsootöö Keskuses, kus osalevad 3 valisvabatahtlikku


Tulemused


Edukas vabatahtlik teenistus ning teadlikkuse tõus.


Maksumus


29 245 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


29 245 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedese Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raames


Euroopa Solidaarsuskorpus

Juhtpartner


Tartu Noorsootöö Keskus
Grete Sarap
grete.sarap@raad.tartu.ee

PartneridJuht


Mariliis Maremäe

Algus- ja lõpptähtaeg


01.08.2020 - 30.09.2021

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord