Saabunud kiri: Tartu LV kergliiklusteede komisjoni koosolek

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.2 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) juriidiliste isikutega
Teema: Tartu LV kergliiklusteede komisjoni koosolek
Registreeritud: 07.08.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel
Dokumendi liik: Protokoll
Edastamise viis: Post

Saatja:
Saatja kuupäev: 14.07.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Vastamise tähtaeg: 07.09.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Esmaspäeval, 12. juunil 2017. a.
Tartu LV kergliiklusteede komisjoni koosolek.
Tartu Raekoda, istungite saal.
Osalejad: M.Vijar, V.Semilarski, A.Lehemets, I.Part, M.Raamat, A.Rosenvald, H.Kalberg, P.Margus, I.Örd, K.Liblik, K.Kavald, A-T.Merisalu
Päevakorras:
1. Võru tn kergliiklusteede lahendus
2. Linnavalitsuse seisukohtade tutvustamine Tartu Linna üldplaneeringu avalikustamisel tehtud ettepanekuutele (ühine ettepanekuid sisaldav kiri Ilmar Parti, Heiki Kalbergi ja Avo Rosenvaldi poolt).

Punkt 2 : Tekstilisse ossa tehtud parendusettepanekute vastused arutati läbi ja omavahelisi vaidlusküsimusi üles ei jäänud.
Otsustati võimalikult lähiajal uuesti kohtuda, et ka kaardimaterjali kohta tehtud ettepanekute osas võetud seisukohad üle vaadata ja läbi arutada.


Kaardimaterjali osas tehtud ettepanekute osas toimus kohtumine 22. juunil 2017.a. LPMKO nõupidamiste ruumis.
Kohtumisel viibisid P.Margus ja M.Raamat, I.Part, A.Rosenvald ja H.Kalberg

Kaardimaterjali üle vaatamisel otsustati nõustuda ülal viidatud kirjas tehtud ettepanekutega, välja arvatud Kesk kaar- L.Puusepa- Vitamiini- A.H.Tammsaare tänavate põhivõrku lülitamise ettepaneku osas.
Siin jõuti ühisele seisukohale, et põhivõrgu osaks saab märkida Kesk kaare ja L.Puusepa tänava kuni Sakala tänavani. L.Puusepa ja raudtee vahelisel alal tuleb jalgrattateede arendamisel lähtuda tänavavõrgu ja hoonestuse arendamisest .