Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0031 - Students' International Research Conference (Õpilaste rahvusvaheline uurimistööde konverents)
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Eneli Mäeots
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: