Asi: Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-19-0033
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Helina Laine
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Digital Innovation Hub for Cloud Based Services (DIHUB)
Registreeritud: 12.03.2019

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti eesmärk on luua keskkond pilveteenuste kasutuselevõtuks õppetöös. Projekti raames tehakse koostööd erineva tasemega IT õpet pakkuvate koolide ja ettevõtetega.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on välja töötada üleeuroopaline, riikidevaheline, omavahel ühendatud arendusteenuse mudel (platvorm) ja pilv- ja mobiiltehnoloogiatel põhinev võrgustik (4G / 5G).


Tegevused


1.Tipptasemel üleeuroopalise klastri loomine, mis on suunatud peamiselt kutseõppeasutustele.
2. Õppematerjalide loomine. Koostöö ettevõtetega.
3. Uue tehnoloogia kasutuselevõtuks uusimate tööriistade (tehnoloogiline platvorm ja tarkvara) pakkumine.
4. SCRUM metoodika kasutamine õppetöös
5. Valminud õppematerjalide piloteerimine õppetöös


Tulemused


Valmib pilveteenuste keskkond, mida on võimalik õppetöös kasutada.


Maksumus


100 000 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


100 000 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Erasmus+ Soome rahvusvaheline agentuur

Millise programmi / meetme raames


Erasmus+ KA2 rahvusvahelised koostööprojektid

Juhtpartner


HELSINKI BUSINESS COLLEGE OY

Partnerid


1. INOVA+ - INNOVATION SERVICES, SA (Portugal)
2. SDRUDZENIE ZNAM I MOGA (Bulgaaria)
3. BULGARIAN ROMANIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Bulgaaria)
4. ASSOCIACAO PARA O POLO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, COMUNICA (Portugal)
5. HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU OY (Soome)-
6. HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI - HELSINGFORSREGIONENS HANDELSKA (Soome)
7. Algebra University College (Horvaatia)
8. CROATIAN EMPLOYERS' ASSOCIATION (Horvaatia
9. AS BCS Koolitus (Eesti)
10. Tartu Kutsehariduskeskus (Eesti)

Juht


Tartu KHK IKT osakonna juhataja Signe Vedler

Algus- ja lõpptähtaeg


01.11.2019 - 31.10.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord