Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-16-0146 - Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Veronika Kupri
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: