Etapp: 2. Teostamine

Asi: VP-20-0148 - Kasutusest välja langenud ehitiste lammutamine aadressil Puiestee 114
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Marek Treufeldt
Seisund: Aktiivne
Seotud dokumendid: