Asi: Tartu Noorte Euroopa Päev 2018

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0011
Menetlev üksus: Lille Maja
Vastutav töötaja: Kristiin Vink
Teised töötajad: Hele Riit; Helje Jõgi; Raili Koort
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Noorte Euroopa Päev 2018
Registreeritud: 25.01.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


9. mail 2018 aastal toimub Tartus ülelinnaline Euroopa päev peakirjaga ´´Tartu Noorte Euroopa Päev 2018´´, mida korraldab Lille Maja noortekeskus koostöös erinevate organisatsioonidega ning mille raames toimuvad erinevad rahvusvahelist noorsootööd tutvustavad interaktiivsed töötoad, esitlused ning mess.

Päev toimub kahes osas. Päeva esimeses osas käivad vabatahtlikud erinevates Tartu linna gümnaasiumides ja kutsekoolis ning viivad läbi töötubasid, tutvustavad noortele rahvusvahelisi töö- ja õppimisvõimalusi ning jagavad oma isiklikke kogemusi seoses rahvusvahelise noorsootööga.
Päeva esimesse poolde on kaasatud lisaks vabatahtlikele ja Lille Majale ka erinevad organisatsioonid - Eesti Avatud Noorsootöökeskuste Ühendus ja SA Archimedese Noorteagentuur.

Päeva teises pooles toimub Tartu kesklinnas, Küüni tänaval, Tartu Noorte Euroopa Päev 2018 põhiprogramm. Päeva teise poole avamine algab avakõnega, milles kuulutatakse Tartu Noorte Euroopa Päev 2018 avatuks. Nii lavaprogrammis kui ka avatud messil võtavad osa erinevad koostööorganisatsioonid nagu näiteks Eesti Avatud Noorsootöökeskuste Ühendus, SA Archimedese Noorteagentuur, Anne Noortekeskus, Tartu Puuetega Inimeste Koda, MTÜ Tähe Noorteklubi, MTÜ Noored toredate Mõtetega, MTÜ Project Spirit, Seiklejate Vennaskond, Youth For Understanding (YFU), Youth Europa ning mitmed Euroopa Vabatahtliku Teenistuse (edaspidi EVT) vabatahtlikud jt.. Lavaprogrammis olevaid töötubasid ja esitlusi viivad läbi nii EVT vabatahtlikud kui ka messil osalevate erinevate organisatsioonide esindajad.

Päeva teises pooles on lisaks lavaprogrammist ja messist osa saamisele võimalik mängida ka Euroopateemalist viktoriini. Kõikide osalejate vahel loositakse välja sponsorite poolt väljapandud auhindu.

Lisaks on Küüni tänavale toodud ka Euroopa Komisjoni poolt noortetelk, kus toimuvad Euroopa Liidu teemalised debatid.

Päeva lõpetavad põnevad, teemakohased ja kaasahaaravad esitused. Esiteks toimub laval kaasav improvisatsioonietendus (Ruutu10) ning teisena astub lavale muusikaline bänd (EVT vabatahtlike bänd). Mõlemal esinejal on ka endal rahvusvahelisi kogemusi, mida nad on hea meelega nõus noortega jagama.

Kogu päeva esimese poole tegevus toimub hommikupoolikul ning päeva teine pool õhtupoolikul, et kaasata rohkem noori ja erinevatel noortel oleks suurem võimalus võtta osa kogu sündmusest. Kõik tegevused on tasuta, et erilist toetust vajavad noored oleksid kaasatud ning saaksid sündmusel osaleda.


Eesmärgid


Projekti eesmärk on tõsta Tartu noorte teadlikkust erinevatest rahvusvahelistest enesearendamise võimalustest Eestis ja mujal Euroopas.

Projekti alaeesmärkideks on:
· Arendada koostööd eri organisatsioonidega kes tegelevad rahvusvahelise noorsootööga
· Pakkuda noortele võimalusi suurendada noorte teadlikkust noorsootöö võimalustest
· Suurendada noorte osalust rahvusvahelises noorsootöös


Tegevused


08:00 – telkide, toolide, laudade paigaldamine linnaruumi
10:00 - 15:00 – töötubade ja avatud messi ettevalmistamine
09:00 - 13:00 – Erinevate gümnaasiumide ja kutsekoolide külastus
15:00 – Avamine
15:15 - 18:00 – lavaprogramm, debatid ja avatud mess
18:00 – Kaasav improvisatsioonietendus rahvusvahelise noorsootöö teemal
19:00 – Lõpetamine ja esineja
20:00 – Päeva lõpp, koristamine, asjade kokku pakkimine linnaruumist


Tulemused11 erineva kooli noored on saanud teadlikumaks rahvusvahelisest noorsootööst (kokku umbes 500 noort)
Vähemalt 10 erinevat organisatsiooni on teinud omavahel koostööd ja on teadlikumad üksteise võimalustest

Noored on saanud kontakti erinevate EVT vabatahtlikega ja teavad rohkem rahastusvõimalustest
Tartu Noorte Euroopa Päeva telki külastab vähemalt 400 noort


Maksumus


5 150 EUR

Tartu kohustused


1 200 EUR

Toetus


3 950 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Komisjon, SA Archimedese Noorteagentuur

Millise programmi / meetme raamesJuhtpartner


Lille Maja

PartneridJuht


Kristiin Vink

Algus- ja lõpptähtaeg


25.01.2018 - 30.05.2018

Osakond


KO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord