Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0059 - Uute õppemeetodite rakendamine ja individualiseeritud õppe arendamine Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Kristin Kallisaar
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: