Asi: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2021/2022 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0116
Menetlev üksus: Tartu Kesklinna Kool
Vastutav töötaja: Kaire Varrik
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Kesklinna Kooli keskkonnasäästlike õppeprogrammide läbiviimine 2021/2022 õppeaastal
Registreeritud: 03.09.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Õppekäikudel ja koolivälistel õppeprogrammidel osalemine on ülioluline, et kinnistada koolitunnis saadud teadmisi ja tekitada õpilastes sügavamat huvi looduse, loodussäästlikkuse ja keskkonnahoiu vastu.


Eesmärgid


Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada Tartu Kesklinna Kooli I-III kooliastme
õpilaste ühiskondlikku väärtust: keskkonna jätkusuutlikkust.


Tegevused


Õpilased saavad osaleda koolivälistel õppekäikudel.


Tulemused


Õppeprogrammid võimaldavad aineõpetajatel oma tööd mitmekesistada, rakendada aktiivõppemeetodeid, panna õpilasi koostööd tegema ja leidma probleemidele uusi lahenduskäike ning rakendama teooriat praktikas


Maksumus


5 610 EUR

Tartu kohustused


1 068 EUR

Toetus


4 542 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

Millise programmi / meetme raames


Keskkonnaprogramm (KP)

Juhtpartner


Tartu Kesklinna Kool

PartneridJuht


Tiina Karri

Algus- ja lõpptähtaeg


03.09.2021 - 09.06.2022

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord