Saabunud kiri: Tartu linna üldplaneering (tänavate projekteerimisest 30+ Tartu linnas)

Asja number: UP-14-003
Sari: 9-3.1 Kirjavahetus üld- ja detailplaneeringute ning linnaarengu küsimustes (s.h. algatamise ettepanekud ja lähteseisukohad) füüsiliste isikutega
Teema: Tartu linna üldplaneering (tänavate projekteerimisest 30+ Tartu linnas)
Registreeritud: 26.04.2017
Kellele saadetud: Jaanika Koppel, Indrek Ranniku, Urmas Ahven
Dokumendi liik: Ettepanek
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 24.04.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanika Koppel
Kellele suunatud: Mati Raamat
Vastamise tähtaeg: 26.05.2017
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12
Piirangu lõpukuupäev: 25.04.2092