Asi: FOSO-POCO - Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19 (sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine pärast Covid-19 kriisi)

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0079
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakond
Vastutav töötaja: Alo Lilles
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: FOSO-POCO - Fostering Social Entrepreneurship Ecosystems Post-Covid19 (sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine pärast Covid-19 kriisi)
Registreeritud: 04.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekti sisuks on paremini mõista ja toetada sotsiaalse ettevõtlusega tegelevaid ettevõtjaid ning töötada välja ettepanekud ja protsessid antud ettevõtlusliigi toetamiseks


Eesmärgid


1. Luua parem arusaam riigi sotsiaalsest ettevõtlusest, tuvastada ja kaasata asjassepuutuvad sidusrühmad ning kasutada ökosüsteemides esinevate lünkade likvideerimiseks parimaid tavasid ja ekspertide kaasamist.
2. Raamistiku loomine sotsiaalsete ettevõtete abistamiseks Covidi-järgses majanduses, mille tulemuseks on majandusarengu edendamine ja töökohtade loomine
3. Paljutõotavate sotsiaalsete ettevõtete / alustavate ettevõtete abistamine oma toodete või teenuste pilootimisel, juhtimisel ja rahvusvaheliseks muutmisel projektipartnerite võrkude kaudu


TegevusedProjekti käigus:
i) kaardistame regionaalse sotsiaalse ettevõtluse olukorra ning toetusmehhanismid;
ii) viime läbi ühe töötoa Tartus (sotsiaalse ettevõtluse ideede piloteerimine, esitamine ja rahvusvahelistumine);
iii) kaasame Maltal (teema: sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemide arendamine) ja Corkis (teema: sotsiaalsed ettevõtted Covid19 järgses majanduses) toimuvatele töötubadele vähemalt 20 ettevõtjat/poliitikakujundajat;
iv) koostame ettepanekud regioonidele, kuidas toetada üha kasvavat sotsiaalse ettevõtluse liikumist.


Tulemused


Peamised oodatavad tulemused:
- kogemuste vahetamine partneritega;
- rahvusvahelise koostöö areng ja kontaktivõrgustiku laienemine sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas;
- täiendavate vahendite leidmine ja ideede kaasamine sotsiaalse ettevõtluse valdkonna arendamiseks Tartus
- rahvusvahelistes töötubades osalemine nii ettevõtjatele kui ka poliitikakujundajatele


Maksumus


34 940 EUR

Tartu kohustused


3 690 EUR

Toetus


31 250 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Horisont 2020

Millise programmi / meetme raames


COS-SEM-2020-04-01

Juhtpartner


Malta Enterprise

Partnerid


Cork City Council
Tartu City Government

Juht


Katrin Reiljan

Algus- ja lõpptähtaeg


01.02.2021 - 31.01.2022

Osakond


EAO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord