Saadetud kiri: Tartu linna seisukoht esitatud maksetaotluse abikõlbuliku summa vähendamise osas

Asja number: VP-19-0046

Kirja saaja:
Organisatsioon: Riigi Tugiteenuste Keskus
Saatja kuupäev: 08.10.2020

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus
Teema: Tartu linna seisukoht esitatud maksetaotluse abikõlbuliku summa vähendamise osas
Koostaja: Kadri Valdre 736 1102 Kadri.Valdre@tartulv.ee
Registreeritud: 12.10.2020
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 12.10.2020
Edastamise meetod: E-post
Failid: Tartu_Linnavalitsus_Kiri_20201012_VP-19-0046.asice ( 115 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekst
Hide details for Saadetud kirja tekstSaadetud kirja tekstRiigi Tugiteenuste Keskus


Teie 08.10.2020 10:28:41
Meie 12.10.2020 nr 19-2/VP-19-0046


Tartu linna seisukoht esitatud maksetaotluse abikõlbuliku summa vähendamise osasLugupidamisega
Kadri Valdre
736 1102 Kadri.Valdre@tartulv.ee


Lisad
.