Asi: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamine

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0085
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Annike
Vastutav töötaja: Ljudmila Voronina
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: HITSA toetus ProgeTiigri seadmete soetamine
Registreeritud: 09.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


ProgeTiigri seadmete soetamine


Eesmärgid


5-7-aastastele lastele digipädevuste õpetamine õppekasvatustöö rikastamise eesmärgil.
Plaanis on kasutada Bee-Botte:
a) eesti keele õpetamiseks. Bee-Bottide abil saame lastele uusi teadmisi emakeeles anda ja pärast kinnistada õpitud eesti keeles; 
b) ühisprojektide läbiviimiseks. Tihti tulevad meile külla ja võtavad meie õppeprojektidest osa ka Tartu Aleksander Puškini kooli õpilased, kes samuti saavad koos meie lastega programmeerimise maailma sukelduda;
c) erinevates lasteaiasisestes projektides, mis on Tartu Linnavalitsuse pool toetatud. Meie lasteaed tihti võtab osa erinevatest projektidest, kus me saame tulevikus kasutada ka Bee-Botte.


Tegevused


Lapsed õpivad programmeerimise algtõdesid kasutades Bee-Botte. Nad arendavad oma tähelepanu, põhjus-tagajärg seost; õpivad teisi arvestada, koostööd teha; õpivad hoolega ja õigesti seadmeid kasutada; arendavad fantaasiat, loovust.
Õpetajad osalevad ProgeTiigri seadmete rakendamise veebikursustel septembris-detsembris 2020.


Tulemused


Bee-Bottidega mäng muutub laste lemmikuks rutiintegevuseks ning meie lapsed saavad robootikamaailma väikesteks ekspertideks. Lapsed saavad iga nädala teema raames kinnistada teadmisi Bee-Bottide kasutades, mis annab võimalust ainevaldkondi omavahel lõimida. Laste motivatsioon suureneb, nad hakkavad õpetajat veelgi paremini kuulama, rohkem tarkusi meelde jätma, et pärast saaks hõlpsamini tegutseda Bee-Botiga ja oma oskusi õpitud teema raames näidata.


Maksumus


820 EUR

Tartu kohustused


123 EUR

Toetus


697 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

Millise programmi / meetme raames


HITSA ProgeTiiger

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Annike

PartneridJuht


Valentina Soosaar

Algus- ja lõpptähtaeg


09.06.2020 - 30.06.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord