Saabunud kiri: Projekti taotlus

Asja number: VP-21-0022
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Projekti taotlus
Registreeritud: 18.02.2021
Dokumendi liik: Taotlus
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MM
Saatja kuupäev: 15.02.2021

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Helina Jänes
Vastamise tähtaeg: 18.03.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
15.02.2021 kuni 14.02.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus