Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0124 - Näituse "Randevuu" turundamine
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Nele Dresen
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: