Saadetud kiri: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV väljamaksetaotlus nr 19 ja kuludokumendid

Asja number: VP-19-0060

Kirja saaja:
Organisatsioon: Haridus- ja Noorteamet

Kirja:
Saatja: Tartu Kutsehariduskeskus
Teema: Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul IV väljamaksetaotlus nr 19 ja kuludokumendid
Koostaja: Sigrid Ester Tani sigrid.tani@khk.ee
Registreeritud: 08.12.2021
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 09.12.2021
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
08.12.2021 kuni 07.12.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus