Saabunud kiri: Vastus

Asja number: VP-20-0013
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Vastus
Registreeritud: 23.11.2021
Kellele saadetud: Marii Tomson, Iris Allorg
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: Kultuuriministeerium
Saatja kuupäev: 23.11.2021
Saatja number: 13-5/4188-4

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marii Tomson
Vastamise tähtaeg: 23.12.2021
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
23.11.2021 kuni 22.11.2096
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus