Saadetud kiri: Taotlus projekti "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine" taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/384 muutmiseks

Asja number: VP-15-0069

Kirja saaja:
Organisatsioon: Keskkonnainvesteeringute Keskus SA

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnamajanduse osakond
Teema: Taotlus projekti "Tartu raudteejaama arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine" taotluse rahuldamise otsuse nr 1-25/384 muutmiseks
Allkirjastaja: Rein Haak; Juhataja
Koostaja: Anneli Säälik 736 1105 Anneli.Saalik@raad.tartu.ee
Registreeritud: 29.08.2016
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 05.09.2016
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17
Piirangu lõpukuupäev: 28.08.2021