Asi: Taaskasutuse teemaline koostööprojekt kutseõppeasutusega "Sew to Zero"

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-21-0038
Menetlev üksus: Tartu Kutsehariduskeskus
Vastutav töötaja: Andrei Atškasov
Teised töötajad: KHK projektid
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Taaskasutuse teemaline koostööprojekt kutseõppeasutusega "Sew to Zero"
Registreeritud: 30.03.2021

Projekt


Lühikokkuvõte


Tartu Kutsehariduskeskus on saanud ettepaneku Euroopa Parlamenti büroolt taaskasutuse teemalist koostööprojekti läbiviimiseks ning on nõus seda projekti läbiviima.Tartu KHK korraldab etteantud omadustega trükikanga taaskasutamiseks kutseõppeasutuste õpilastele rahvusvahelise ideekonkursi "Sew to Zero".


Eesmärgid


Ideekonkursi eesmärgiks on kutsuda õpilasi välja mõtlema ning ideekavandite ja prototüüpidena realiseerima ideid sünteetilise kanga taaskasutuseks. Samuti soovitakse konkursiga juhtida tähelepanu jääkide kasutamise olulisusele tekstiilitööstuses, tutvustada nulldisaini põhimõtteid ning kujundada õpilastes jätkusuutlikku ja keskkonnasõbralikku mõtteviisi.


Tegevused


● Rahvusvaheline ideekonkurss kutseõppeasutuste õpilastele lõpptähtajaga 30. aprill 2021. Konkursikutsed saadetakse Tartu KHK partnerkoolidele üle Euroopa, samuti toimub teavitustöö siseriiklikult kõigis kooli kommunikatsioonikanalites.
● Ideekavandite hindamine konkursi žürii poolt 01.05.2021- 05.05.2021
● Rahva lemmiku valimine Tartu KHK iluteeninduse ja tekstiili osakonna Facebooki lehel 01.05.2021- 08.05.2021
● Konkursitöödest valmib vähemalt 1 ajutine väljapanek Tartu linna avalikus linnaruumis (täpne aeg ja koht selgitamisel)
● Ideekonkursi tänuürituse korraldamine, mille käigus tänatakse osalejaid ja tunnustatakse parimaid. Ürituse korraldab Tartu KHK. Tänuürituse korraldamise aeg on täpsustamisel. Üritusele kutsume lisaks nominentidele ka projekti elluviimisega seotud osapoolte esindajad, sealhulgas Tartu LV, EPLO, Tartu KHK, žürii liikmed jne.


Tulemused


Konkursi võitnud ideekavand ja prototüüp võetakse töösse Tartu KHK tekstiiliosakonnas sügisel 2021.


Maksumus


2 600 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


2 600 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Euroopa Parlamendi Büroo

Millise programmi / meetme raames


Taaskasutuse teemaline koostööprojekt kutseõppeasutusega

Viide: TTL/COMM/AWD/2021/242

Juhtpartner


Tartu Kutsehariduskeskus

PartneridJuht


Helin Liiv

Algus- ja lõpptähtaeg


30.03.2021 - 30.06.2021

Osakond


KHK

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord