Asi: Kriitiliselt mõtlev euroopa noor

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-18-0166
Menetlev üksus: Tartu Descartes'i Kool
Vastutav töötaja: Küllike Kütimets
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Kriitiliselt mõtlev euroopa noor
Registreeritud: 26.09.2018

Projekt


Lühikokkuvõte


Projekt on 2-aastane ning selles osalevad prantsuse, hispaania ja eesti 11-15.aastased noored (400). Partnerid on fikseerinud ühise aja veebis suhtlemiseks, loonud ühise platvormi eTwinningu keskkonnas töö tulemuste üleslaadimiseks ning pannud paika üldise 2-aasta ajakava ning detailse tegevuste ajakava aasta 2018 lõpuni.
Projekti käigus teostatakse tegevusi, mis soodustavad kriitilist pilku irratsionaalsele, meid ümbritsevatele pseudoteadustele, kultuurilistele klišeedele ja meediast tulevale infovoole.


Eesmärgid


Projekti eesmärgiks on arendada noorte seas kriitiIist mõtlemist, koostöö- ja iseseisva töö ning keeleoskust. Eesti õpilaste töökeeleks on peamiselt prantsuse, aga ka inglise keel.


Tegevused


Tegevused keskenduvad 1. aastal enese tutvustamisele ning Euroopa Liidu riikide tundma õppimisele, koondudes teema alla "Erinevus on rikkus".
Aasta jooksul teostavad õpilased küsitluse partnerrahvaste kohta levinud stereotüüpide kohta, korraldavad videokonverentsi puudega noorte teemal ning loovad veebis partneritele ning kõigile õpilastele lahendamiseks mõeldud ülesandeid Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide tundmaõppimiseks.
Teisel aastal on eesmärk allikakriitilisus, veebi turvalisus ning laiemalt iseseisev kriitiline mõtlemine. Selleks tõestatakse, kas maakera on lapik või ümmargune, kas MMSi peab jooma või ei tohi juua ja ms. Esimesel aastal on kaasatud peamiselt keeleõpetajad, teisel aga füüsima, matemaatika ja geograafiaõpetajad.


Tulemused


Lühemas perspektiivis arendavad projekti tegevused õppekava kohaseid võtmepädevusi ning annavad uusi teadmisi.
Pikemas perspektiivis võimaldab projekt arendada iga partneri oskuseid koostöös välispartneritega, annab võimaluse hulgal õpilastel avardada silmaringi otseses kokkupuutes teiste kultuuride kandjatega tänu mobiilsustele, tugevdada partnerlussuhteid ning kujundab ka kooli mainet ja õpetajate vahelist koostööd.


Maksumus


26 406 EUR

Tartu kohustused


0 EUR

Toetus


26 406 EUR

Kellele taotlus esitatakse


SA Archimedes

Millise programmi / meetme raames


ERASMUS+ programm

Juhtpartner


COLLEGE LE BASTION, Prantsusmaa

Partnerid


LA PRESENTACIÓN FUNDACIÓN VEIS VEDRUNA EDUCACIO INTEGRAL SOLIDARIA, Hispaania
TARTU DESCARTES’I KOOL, Eesti

Juht


Küllike Kütimets

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2018 - 31.08.2020

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord