Saadetud kiri: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetuse taotlemisest

Asja number: VP-15-0042

Kirja saaja:
Kontaktisik TLTT7K

Kirja:
Saatja: Tartu Linnavalitsus Linnavarade osakond
Teema: Targa linna korterelamu rekonstrueerimise toetuse taotlemisest
Koostaja: Christina Astmäe 7361121 Christina.Astmae@raad.tartu.ee
Registreeritud: 21.03.2019
Seisund: Allkirjastatud
Saadetud: 25.03.2019
Edastamise meetod: E-post
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 17 - Ärisaladus
21.03.2019 kuni 20.03.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus