Saabunud kiri: Teavitus aruande kohta. Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility - OptiTrans

Asja number: VP-16-0143
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Teavitus aruande kohta. Optimisation of Public Transport Policies for Green Mobility - OptiTrans
Registreeritud: 05.12.2017
Kellele saadetud: Helje Jõgi
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Saatja kuupäev: 05.12.2017

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Vastamise tähtaeg: 05.01.2018
Seotud dokumendid:
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 2 p 2
Piirangu lõpukuupäev: 04.12.2022