Saabunud kiri: FW: [E-toetus] Uus kiri seoses projektiga "2014-2020.1.04.19-0184"

Asja number: VP-19-0046
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: FW: [E-toetus] Uus kiri seoses projektiga "2014-2020.1.04.19-0184"
Registreeritud: 08.10.2020
Kellele saadetud: Marek Treufeldt
Dokumendi liik: E-post
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Kontaktisik MT
Saatja kuupäev: 08.10.2020

Menetlemine:
Seisund: Lõpetatud
Vastutav töötaja: Marek Treufeldt
Vastamise tähtaeg: 08.11.2020
Failid: MT nr 62230 (25% väljamaksest keeldumine).xlsx ( 11 kb )
Seotud dokumendid:
Show details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:
Hide details for Saabunud kiri:Saabunud kiri:


Tere!


Riigi Tugiteenuste Keskus on saatnud Teile kirja seoses projektiga "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse Tartu linnas". Kiri asub struktuuritoetuse e-toetus keskkonnas ja selle vaatamiseks vajutage siia.

Tere

Riigi Tugiteenuste Keskus (edaspidi rakendusüksus) alustas järelevalvemenetlust hanke „Tartu Annelinna Gümnaasiumi rekonstrueerimistööd” (viitenumber 206707) osas, kuna kontrolli käigus ilmnes võimalik riigihangete seaduse rikkumine. Vabariigi Valitsuse 01. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ § 22 lg 11 p 7 kohaselt on eelpool nimetatud rikkumise osas ette nähtud vähendada hankelepingule eraldatavat toetust maksimaalselt 25%.

Esitasite rakendusüksusele 26.05.2020 maksetaotluse (edaspidi MT) nr 62230, kus kajastasite hankega nr 206707 seotud kulusid abikõlbliku kogumaksumusega 194 066,70 eurot, millest toetus on 164 956,65 eurot ja omafinantseering on 29 110,05 eurot. Sellest lähtuvalt loeb rakendusüksus MT-s hanke nr 207115 kuludest võimalikuks mitteabikõlblikuks kuluks 25% ehk 48 516,68 eurot, millest toetus on 41 239,18 eurot ja omafinantseering on 7 277,50 eurot ning vähendab maksetaotluse abikõlblikku summat võimaliku mitteabikõlbliku summa võrra.

Juhul, kui Teil on vastuväiteid MT-s taotletud toetuse vähendamise osas, siis palume sellest teavitada hiljemalt 3 tööpäeva jooksul käesoleva teate kättesaamisest.

Lugupidamisega

Katrin Idasaar
Lugupidamisega
E-toetus keskkonna meeskond


NB! Tegemist on e-toetus keskkonna poolt automaatselt genereeritud e-kirjaga, millele palume mitte vastata. Küsimuste korral kasutage e-toetus keskkonna postkasti.


Käesolev e-kiri võib sisaldada asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud teavet. Kui te ei ole selle kirja adressaat, palun võtke ühendust saatjaga ning kustutage e-kiri arvutist.
This e-mail may contain information which is classified for internal use. If you are not the intended recipient of this message, please notify the sender immediately and delete the message. MT nr 62230 (25% väljamaksest keeldumine).xlsxMT nr 62230 (25% väljamaksest keeldumine).xlsx