Saabunud kiri: Pakkumiskutse_eGA

Asja number: VP-18-0118
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Teema: Pakkumiskutse_eGA
Registreeritud: 12.07.2019
Kellele saadetud: Anneli Säälik, Anneli Säälik
Dokumendi liik: Kiri
Edastamise viis: E-post

Saatja:
Organisatsioon: E-riigi Akadeemia SA
Saatja kuupäev: 12.07.2019

Menetlemine:
Seisund: Teadmiseks võetud
Vastutav töötaja: Anneli Säälik
Vastamise tähtaeg: 12.08.2019
Seotud dokumendid:
Dokumendile on juurdepääs piiratud
Juurdepääs: AK
Juurdepääsu piiramise alus: AvTS § 35 lg 1 p 12 - Eraelu puutumatust kahjustav teave
12.07.2019 kuni 11.07.2094
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus


RHS § 110 lg 5 - Pakkumus on konfidentsiaalne
12.07.2019 kuni 11.07.2024
Teabevaldaja: Tartu Linnavalitsus